Home

"Mijn naam is Job van den Broek. En ik wil graag joùw voorzitter worden!"

Vind jij ook dat het CDJA transparanter moet? Dat jij als lid meer inspraak moet krijgen? En dat een voorzitter niet alleen, maar samen met de leden naar buiten moet treden?

Dat vind ik ook. Daarom wil ik graag jouw voorzitter worden.

Jij als lid moet centraal komen te staan binnen het CDJA.

Jij moet de mogelijkheid krijgen om je politieke standpunt te verkondigen. Niet alleen binnen het CDJA maar ook daarbuiten.

Jij moet meer kansen krijgen om mee te beslissen over de grote thema’s van onze vereniging.

Jij moet mee kunnen schrijven aan opinieartikelen over jouw standpunten, jouw resolutie of jouw visiestuk in regionale of landelijke kranten.

Ben jij het hier mee eens? Stem dan hier voor Job bij de voorzittersverkiezing van het CDJA. En laat Job z’n job doen. Voor jou.

#letJobdothejob